KSL EXTRANET EN
       
 
  ANASAYFA KURUMSAL SEKTÖRLER GRUP ŞİRKETLERİ HİZMETLERİMİZ AKREDİTASYON ve BELGELERİMİZ DEĞERLERİMİZ FORMLAR İLETİŞİM  
Değerlerimiz Kalite Önderlerimiz
   DEĞERLERİMİZ
Değerlerimiz
Kalite
Kalite Önderlerimiz
Kalite Çalışmaları
Küresel İlkeler
Müşteri Memnuniyeti AnketiDr. ATA GÖKÇE (1947-1997)

''Yaptıklarımızdan sürekli olanlar ile özdeşleşiriz. Mükemmellik münferit bir davranış değil alışkanlığın ürünüdür. Paylaştığımız toplumsal sorumluluk, mükemmelliği gerektirir.'' Bu sözler, kısa yaşamı süresince toplumsal sorumluk bilinci ve vizyonu ile gerçek bir kalite lideri olan şirketlerimizin kurucusu Dr Ata Gökçe 'ye aittir.
Türkiye'de ilk kez özel sektörün kalite kavramı ve kalite standartları ile tanışmasını sağlamış olan Ata Gökçe, Türkiye Kalite Derneği'nin(KALDER ) kuruluşuna öncülük etmiş olan ilk KALDER başkanlarındandır. Amerika Kalite Derneğinin de yönetim kurulu üyeliği yapmış olan Ata Gökçe, mesleki kariyerini Lübnan, Kanada ve Amerika'da biyokimya ve radyo- immunoassay dallarında yapmış, pek çok bilimsel yayın, patent ve ödül sahibidir.

Türkiye de özel sektörde sağlık laboratuarı kurulması konusunda öncülük ederek Ebu Reyhan el Biruni adına ithafen Biruni laboratuarını kurmuş, vizyonu ile Amerikan hastanesinin laboratuarlarını  yeniden yapılandırmış; Türkiye'nin ilk yem referans laboratuarı ve gıda laboratuarı olan Kalite Sistem laboratuarlarını kurmuş, kalite ve güvenlik şirketi SQ Mart ile ilk özel kalibrasyon laboratuarlarını kurmuştur. Eğitim ve kariyere büyük önem veren Ata Gökçe, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfının kurucu üyesidir. Uzun yıllar Türkiye Eğitim Vakfı(TEV) nın  yönetim kurulu üyeliği yapmış olan Ata Gökçe, özellikle yurt dışı eğitim burslarının verilmesi konusunda öncülük etmiştir.
Walter Shewhart (1891-1967)

Walter Shewhart, 1891-1967 yılları arasında yaşamıştır. Shewhart, toplam kalite yönetimi alanında liderlik görevini üstlenen W.Edwards Deming ve Joseph M. Juran’ın istatistiksel düşünme yönünden etkilendiği kişidir. Shewhart 1920’li yıllarda çalıştığı Bell Atlantic firmasında kalite geliştirme ve problem çözme alanında istatistiksel araçlardan geniş ölçüde yararlanmıştır. Deming o yıllarda bir süre Shewhart’ın çalıştığı Bell Laboratuar firmasında Shewhart ile birlikte çalışma imkanına sahip olmuştur.
Shewhart’ın istatistiksel süreç kontrol ve istatistiksel kalite kontrol alanında yazdığı iki önemli kitabı bulunmaktadır:

 1. Economic Control of Quality of Manufactured Product
 2. Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control

Shewhart, kaliteyi “objektif kalite” ve “subjektif kalite” olmak üzere ikiye ayırır. Shewhart’a göre kalite esasen subjektifdir ve kişiden kişiye değişir. Bu bakımdan, kaliteyi müşteri isteklerine uygunluk olarak tanımlamak daha doğrudur.

 
Philip B. Crosby

Philip B. Crosby, 1931 yılında doğmuştur. Bir süre ITT şirketinde kaliteden sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürütmüştür. Martin Corporation’da pershing füze projesinde yer almıştır. ABD’nin Florida eyaletinde Kalite Koleji (Quality College) adıyla bir okul açmıştır. Halen bu okulda toplam kalite yönetimi konusunda yoğun eğitim programları uygulanmaktadır. Crosby daha sonra kendi adını taşıyan bir yönetim danışmanlığı şirketi (Philip Crosby Associates) kurmuştur. Halen bu şirketin yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir.

 • Crosby kalite konusunda başlıca şu kitapları yazmıştır:
 • Cutting the Cost of Quality: The Defect Prevention Workbook for Managers, 1967.
 • Quality is Free: The Art of Making Quality Certain, 1979.
 • Quality Without Tears: The Art of Hassle Free Management, 1984.
 • Eternally Successful Organization: The Art of Corporate Welness, 1989.
 • Completeness: Quality for the 21 th Century, 1992.

Crosby, toplam kalite felsefesine önemli katkılarda bulunan bir yönetim düşünürü olarak kabul edilmektedir. Toplam kalite alanında “kalite maliyeti” kavramını geliştirmiştir. Crosby, “hata önleme”nin ürün dizaynı aşamasından başlamak suretiyle gerçekleştirilebileceğini savunmuştur. Önleme (prevention), Crosby’e göre “Yaşam Boyu Başarılı Organizasyon” (Eternally Successful Organizaton) yaratmanın en önemli koşuludur. Crosby’e göre kalite “şartlara uygunluk” anlamına gelmektedir. Kaliteden söz edilince “düşük kalite” ya da “yüksek kalite” ayırımı yapmak anlamsızdır. Kalite standardı “uygun” ya da “uygun olmama” şeklinde yapılmalıdır. Crosby’e göre kalitede tek performans standardı “sıfır hata”dır.
Kaoru Ishikawa

Kaoru Ishikawa, Japonya’da toplam kalite yönetimine katkıda bulunan liderlerin başında gelmektedir. 1939 yılında Tokyo Üniversitesi, Uygulamalı Kimya Bölümü’nden mezun olmuştur.
1947 yılında askerlik görevini tamamladıktan sonra Tokyo Üniversitesi’nde görev yapmaya baslamıs, bir süre üniversitede bulunduktan sonra Japon Bilim adamları ve Mühendisler Birliği’nde kalite kontrol konusunda çalısmalar yapmıştır. Bu kuruluşta “kalite çemberleri” konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. İkinci dünya savaşı sonrasında ABD’ye gitmiş ve bu ülkede kalite konusunda araştırmalar yapan ünlü yönetim düşünürleri W. Edwards Deming ve Joseph M. Juran ile tanışmıştır.

Ishikawa, kalite kontrol alanındaki çalışmaları ile Japonya’da kalite bilincinin yaygınlaşmasında önemli rol oynamiştır. Özellikle “kalite çemberleri” adı verilen kalite geliştirme ve problem çözme gruplarının bilimsel anlamda oluşturulmasında çok önemli katkılari olmuştur. Ishikawa’ya göre bir organizasyonda kalite sorunları kalite geliştirme araçları ile çözülebilir. Bunun için organizasyonda neden-sonuç diyagramı, dağılma diyagramı, pareto diyagramı, kalite çemberleri, histogram vb. istatistiksel araçların kullanımının önemli olduğunu savunmuştur. Bu araçlardan neden-sonuç diyagramı Ishikawa tarafindan geliştirilmiştir. Bu nedenle, toplam kalite yönetimi literatüründe neden-sonuç diyagramı “Ishikawa Diyagrami” olarak da adlandırılır. Ishikawa'nin en büyük katkısı, kalite kontrol için istatistik tekniklerini basitleştirmiş olmasıdır.
Joseph Juran

Joseph Juran, 1904 yılında Romanya’da dünyaya gelmiştir. 70 yılı aşkın aktif çalışma hayatı ile Kalite Yönetimi’ne oldukça önemli katkılar sağlamıştır. İlk olarak 1951’de basılan “Kalite Kontrol Elkitabı” isimli eseri Kalite Mühendisleri için referans kaynak özelliği taşımaktadır. 1986’da basılan Juran Üçlemesi ise dünya çapında kalite yönetiminin temeli olarak kabul görmüştür. Yaklaşık 50 yıllık arastırmasının sonunda, bu üçleme ile gelişmek amacıyla bir organizasyonda olması gerekli üç yönetim sürecini tanımlamıştır: kalite kontrol, kalite geliştirme, kalite planlama.

Juran, kaliteye istatistiksel yönünü genişleterek yönetim boyutuyla yaklaşması bakımıyla tanınır. 1937’de Pareto İlkesi’ni tanımlamıştır. Milyonlarca yöneticinin, bu prensibe dayanarak “en önemli birkaç”ı, “faydalı birçok”tan ayırt edebilmesi sağlanmıştır. Bu prensip 20-80 ilkesi olarak da adlandirilabilir. Günümüzde Juran’ın Pareto Prensibi olarak ifade edilmektedir. Juran’ın ilk olarak ün kazanmasi ise II. Dünya Savaşı’ndan hemen sonra 1954’te Japonya’ya yaptığı ilk ziyaretinden sonra gerçekleşmiştir.
W.Edwars Deming

W.Edwars Deming, Üniversite eğitimini Wyoming ve Colorado üniversitelerinde tamamlayan W.Edwards Deming 1928 yılında Yale Üniversitesi'nde Matematiksel Fizik alanında doktorasını yaptı. Bir süre Tarım Bakanlığı ve ABD Nüfus Bürosu'nda çalıştı. Uzun yıllar Toplam Kalite alanında çalışmalar yapan Deming, 1930'lı yillarda Western Electric adlı şirkette Walter A. Shewhart'ın bölümünde çalıştı. İstatistiğin kalite yönetiminde kullanılması konusunda ilk bilgileri Shewhart'dan aldı. 1950 yılında Japon Bilim Adamları ve Mühendisler (The Union of Japanese Scientists and Engineers) tarafindan Japonya'ya davet edildi. Japonlara toplam kalite yönetimini öğreten kişi olarak anılan Deming. II. Dünya savaşından sonra Japon radyolarında günde 2 saatlik kalite konulu programların yayınlanmasının da fikir sahibidir. Japonya'da her yıl "Deming Ödülleri" adı altında kalite ödülleri verilmektedir. Deming 1960 yılında Japon imparatoru tarafindan "Kutsal Hazine Düzeni" (Order of the Sacred Treasure) ile ödüllendirildi. 1987'de ABD Başkanı Ronald Reagan'dan Ulusal Teknoloji Ödülü'nü, 1988 yılında ise Ulusal Bilimler Akademisi'nden Üstün Bilim Adamı ödülünü aldi.

Deming'in kalite yönetimine yaklasiminin üç unsuru vardir:

 1. Derin Bilgi Sistemi
 2. Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKÖ)
 3. 14 Nokta ilkesi

 
Armand Feigenbaum

Armand Feigenbaum, Dr. Feigenbaum Toplam Kalite Kontrol akımının başlatıcısıdır. Bu akım, kalite ve karlılık üzerine olan yaklaşımları ile dünya pazarlarındaki rekabette yönetim stratejisini derinden etkilemiştir. Total Quality Control isimli kitabı dünyada pek çok ülkede tercüme edilmiş ve kalite kontrol tatbikatı için çok geniş çapta kullanılmıştır.1956’da “Toplam Kalite Kontrol” isimli makalesinde “Kalite Herkesin İşidir.” görüşünü ortaya koymuştur.

Feigenbaum’a göre, tüketici isteklerini en ekonomik düzeyde karşılamak amacıyla işletme organizasyonu içindeki çeşitli ünitelerinin; kalitenin yaratılması, yaşatılması ve geliştirilmesi yolundaki çabalarını birleştirip koordine eden etkili sisteme Toplam Kalite Kontrolü denir. Feigenbaum, kalite çabalarının işletmenin tüm fonksiyonlarına yayılmasını önermiş, sadece ilgili personelle bunun sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulamıştır.
Geri
                             Copyright © 2011-2014 Kalite Sistem Grubu Tüm hakları saklıdır.   xdizayn.net